PROFESSIONALS

Aan de slag met SLIMMER

Informatie voor professionals die SLIMMER willen aanbieden

SLIMMER licentie, scholing en verdieping

Professionals die het SLIMMER programma kunnen aanbieden vanuit een multidisciplinair team zijn HBO-opgeleid. Het team bestaat minimaal uit een diëtist (uitvoerder Deelprogramma Voeding), een fysio- of oefentherapeut (uitvoerder Deelprogramma Bewegen) en een leefstijlcoach (uitvoerder Deelprogramma Gedragsbehoud).

Om de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) uit te kunnen voeren is het volgende nodig:

SLIMMER licentie

Professionals die SLIMMER willen aanbieden hebben een SLIMMER licentie nodig. Hiervoor volg je eerst de e-learning over het programma en de startinstructie. Voor alle professionals die één van de deelprogramma's geven, is dit verplicht. Na het volgen hiervan ontvang je een certificaat en een licentie om SLIMMER te kunnen aanbieden. De SLIMMER licentie is twee jaar geldig. Na deze periode kun je je hercertificeren middels een opfriscursus over het programma (leertraject).

Plaatje startinstructie

Starten met SLIMMER

De kosten voor het volgen van de e-learning, startinstructie en licentie gezamenlijk bedragen €300,- per persoon. De licentie is geldig voor twee jaar. Professionals die de e-learning en startinstructie hebben gevolgd en zijn gecertificeerd worden geregistreerd. Zorgverzekeraars kunnen deze registraties inzien.

  • 19 oktober van 10:00 - 12:00 uur
  • 14 november van 10:00 - 12:00 uur
  • 14 december van 10:00 - 12:00 uur

Let op: de bijeenkomsten zijn online (via Teams).

plaatje hercertificering

Hercertificering SLIMMER

Als je huidige SLIMMER licentie na twee jaar verlopen is, kun je je als professional hercertificeren. Hiervoor zal er een opfriscursus plaatsvinden over het programma (leertraject). De kosten hiervan, inclusief licentie voor opnieuw twee jaar, bedraagt €250,- per persoon. De nieuwe licentie wordt ook geregistreerd.

  • 10 oktober van 10:00 - 11:00 uur
  • 9 november van 10:00 - 11:00 uur
  • 12 december van 10:00 - 11:00 uur

Let op: de bijeenkomsten zijn online (via Teams).

Verdiepende e-learning modules

Er zijn twee verdiepende e-learning modules beschikbaar voor SLIMMER aanbieders, namelijk:

  • Vergroten van Veerkracht
  • Begeleiden van groepen

De module over Veerkracht gaat in op het versterken van veerkracht door aandacht te besteden aan mind-set, stress, ontspanning en slaap. In de module over het Begeleiden van groepen leer je hoe je als begeleider het groepsproces positief kan beïnvloeden.

Aanmelden

Nieuw: SLIMMER powered by Ancora

SLIMMER powered by Ancora is een digitaal ondersteunde variant van SLIMMER en kan vanuit de privéomgeving van de deelnemer worden gevolgd. De basisgedachte van SLIMMER – een multidisciplinaire benadering en een combinatie van persoonlijke coaching en peer groups – is ongewijzigd. Er wordt gebruik gemaakt van digitale meetinstrumenten en online coaching die de deelnemers begeleiden bij het ontwikkelen van gezonde gewoontes.

De meetinstrumenten zorgen voor een informatiestroom die de deelnemers inzicht geeft in het eigen gedrag en die motiverend werkt bij gedragsverandering. In het programma wordt ook samengewerkt met lokale gezondheidsinitiatieven.

In 2023 is SLIMMER powered by Ancora erkend door het RIVM als technische variant van SLIMMER. Bekijk voor meer informatie het blog van Ancora.

Interesse?

Heb je als professional interesse om als coach aan de slag te gaan met SLIMMER powered by Ancora? Zie voor meer informatie en contactgegevens: coaches@ancora.health

SPA

Monitoring en evaluatie

De evaluatie en monitoring wordt uitgevoerd middels het GLI-register van het RIVM. Deelnemers aan het SLIMMER programma worden op een paar momenten tijdens het SLIMMER programma gemonitord door de professionals.

Wachtkamerfilmpjes

Op zoek naar een video over SLIMMER om af te spelen in (bijvoorbeeld) de wachtkamer van jouw praktijk? De onderstaande video’s zijn ondertiteld:

SLIMMER op Instagram

Deelnemers kunnen SLIMMER volgen op Instagram. Voor weetjes, tips en informatie over alles wat met een gezonde leefstijl te maken heeft.